063-323-7069

สายด่วน เวลา 8.30 - 17.00 น.

9.00 น. - 16.00 น.

วัน/เวลาทำการตั้งแต่ จันทร์ - เสาร์

อบรมเชิงปฏิบัติการ Innovation and Entrepreneurship Class (Boot Camp) ให้กับน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมปลายของ The Essence

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 และอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา The Essence ร่วมกับคุณอนงค์ลักษณ์ แซ่ลิ้ม วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญในด้าน Startup นวัตกรรม และผู้ประกอบการ มายาวนานกว่า 10 ปี ได้ร่วมทำอบรมเชิงปฏิบัติการ Innovation and Entrepreneurship Class (Boot Camp) ให้กับน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมปลายของ The Essence 💡⚡

.

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมการทำงานกลุ่ม และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้ฝึกวิเคราะห์โอกาสที่เป็นไปได้ผ่านแนวคิด Opportunity Canvas ซึ่งสามารถนำประสบการณ์และผลงานในครั้งนี้ไปประกอบแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อยื่นสมัครในคณะสายสังคมศาสตร์ หรือนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ 📕✨

.

โดยกิจกรรมในวันแรก ได้มีการละลายพฤติกรรมเพื่อให้น้อง ๆ รู้จักกัน และฝึกการทำงานเป็นกลุ่มโดยการต่อเลโก้ตามแบบที่กำหนดให้ ซึ่งจะมีการวางแผนและแบ่งหน้าที่ของแต่ละคน หลังจากได้นำเสนอผลงานของกลุ่มตนเอง ก็สร้างเลโก้ชิ้นใหม่ด้วยจินตนาการของตนเอง เป็นการฝึกทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ และได้เรียนเกี่ยวกับปัญหาและการแก้ไข 4 ประเภท ซึ่งนำมาปรับใช้กับการสร้างเลโก้ได้ 🦖🐊

.

ส่วนกิจกรรมในวันที่สอง ได้ฝึกให้น้อง ๆ ได้สังเกต วิเคราะห์ และสำรวจความรู้สึกของตนเองผ่านกล้วย 1 ลูก แล้วต่อยอดจากการสร้างเลโก้วันแรกโดยการออกไปสัมภาษณ์ผู้คนที่ใช้งานสินค้าหรือบริการนั้น ๆ และมีการเรียน Opportunity Canvas อย่างง่าย เพื่อฝึกวิเคราะห์โอกาส และรู้คุณค่าของสินค้าหรือการบริการผ่านทรัพยากรและกระบวนการที่มีอยู่ จบด้วยการนำเสนอผลงาน และให้แต่ละคนโหวตเลือกลงทุนในผลงานนวัตกรรมของแต่ละกลุ่มที่ได้นำเสนอไป 🍌🚗

.

สุดท้ายนี้ The Essence ต้องขอขอบคุณคุณอนงค์ลักษณ์ แซ่ลิ้ม ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในกิจกรรม Innovation and Entrepreneurship Class (Boot Camp) ครั้งนี้ ทำให้น้อง ๆ ได้แรงบันดาลใจ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ และการสร้างนวัตกรรม ซึ่งสามารถนำแนวคิดดังกล่าวไปต่อยอดในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือการประกอบอาชีพในอนาคต 🙏👩‍🎓

.

#TimeMatters#TheEssence#SchoolforFutureLeader

——————

สอบถามรายละเอียดหลักสูตร หรือนัดเข้ามาเยี่ยมชมสถานศึกษา

The Essence

อาคาร SiamScape ชั้น 15

215 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

Line: @essenceschool https://lin.ee/7mmMJRWW

โทร 063-323-7069 / 063-323-7050

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันจิตเวชศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยลอนดอน แผนกจิตเวชศาสตร์และจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 

ประวัติการทำงาน

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่15 ธันวาคม 2559)
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่19 สิงหาคม 2558 – 15 ธันวาคม2559)
 • ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ
 • คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา (Superboard) 
 • ด้านการแพทย์เป็นคนไทยที่ได้รับเกียรติเป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งสหราชอาณาจักร (Royal College of Psychiatrists)
  ขณะนี้ดำรงตำแหน่งเป็นจิตแพทย์เด็กอาวุโสที่เมือง Colchester
 • อาจารย์กิตติมศักดิ์อาวุโส UCL และ Royal Free Medical School มหาวิทยาลัยลอนดอน
 • อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  (นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม) พ.ศ.2535 
 • รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ด้านการศึกษา

 • ผู้อำนวยการศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ
 • ผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนสัตยาไส โรงเรียนตัวอย่างในการพัฒนาจริยธรรมและศีลธรรม
 • การศึกษาอิทธิผลของโรงเรียนต่อพัฒนาการเด็ก
 • ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น กุญแจในการปฏิรูปการศึกษา
 • ทำงานด้านการศึกษาร่วมกับองค์กรอื่นๆ เช่น สสค.,
  Cambridge English Language Assessmen