063-323-7069

สายด่วน เวลา 8.30 - 17.00 น.

9.00 น. - 16.00 น.

วัน/เวลาทำการตั้งแต่ จันทร์ - เสาร์

About us

ดิเอสเซนส์ เป็นทางเลือกที่แท้จริง True Alternative)

The Essence

Time Matters
ให้ความสำคัญกับเวลาเรียนเฉพาะวิชาที่จำเป็น

ในการเรียนมัธยมศึกษา สำหรับผู้ที่อยากใช้เวลาอย่างรู้คุณค่ากับการเรียน โฟกัสการเรียนเฉพาะวิชาที่จำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ (Top Universities) ใช้ระบบการศึกษาที่ใส่ใจอุปนิสัย (Character) ของนักเรียน ให้นักเรียนเป็นเจ้าของความฝันและเป้าหมายของตนเอง โดยที่ไม่สูญเสียคุณค่าที่ดีของความเป็นมนุษย์ 

Time
มีเวลา

รู้จักการใช้เวลาอย่างมีคุณค่า ไม่เสียเวลาเปล่าประโยชน์

Timeliness
เหมาะสมกับเวลา

รู้จักการใช้เวลาอย่างมีคุณค่า ไม่เสียเวลาเปล่าประโยชน์

Timing
เลือกเวลา

จัดสรรเวลา ให้ความสำคัญ กับงานหรือกิจกรรม

Timeless
ตลอดเวลา

ฝึกฝนการใช้เวลา ให้เกิดอุปนิสัยติดตัวตลอดไป

THE ESSENCE

Teams

THE ESSENCE

Masters & Supervisors

ที่ The Essence เรามีปณิธานที่อยากให้นักเรียนได้เรียนกับครูที่เก่งระดับประเทศ
เป็นครูผู้เชี่ยวชาญในด้านวิชาการอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร หรือ Master & Supervisor ล้วนมีใจที่อยากจะสอนเด็ก
เพราะที่นี่อยากให้เด็กได้เรียนกับผู้เชี่ยวชาญ และผู้นำที่มีวิสัยทัศน์

SOCIAL SCIENCE

social science

ศศิวิมล วงศ์วัฒนเดช
(เนม)

Education Consultant Officer

THE ESSENCE

Native Speakers

THE ESSENCE

care suporvisors Team

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

THE ESSENCE

ฝ่ายกิจกรรม

ฐิติพร พรหมณี
(กระติ๊บ)

Student Project and Educational Consulting Officer

ธันวา ไหวพินิจ
(เน)

Post Production and Graphic Officer

THE ESSENCE

Care team

รัตนวิทย์ กลางหล้า
(เจน)
ปิยมาส ศรีประเสริฐ
(พลอย)
ปิยะ วงษ์ด่อน
(ก้อ)
ณัฐภัทร สละวาสี
(นัท)
ณัฐสุภา นิรัติศัยโสภิญ
(ใบเฟิร์น)
ชญานี จงไทย
(ลูกหมู)

THE ESSENCE

Registration and Administrative officer

อรวรรณ ทองหล่อ
(บี)

Registration and
Administrative officer

รุจิรา แก้วโพธิ์
(หวาน)

Registration and
Administrative officer​

พรสวรรค์ สว่างวงษ์
(แคท)

Registration and
Administrative officer

ประวัติการศึกษา

 • มัธยมต้น โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา เกรดเฉลี่ย 3.87
  มัธยมปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ( computer class( king class)) เกรดเฉลี่ย 3.85
  ปริญญาตรี Japanese government scholarship ( Monbusho ) ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น-Monbusho
 • มหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาต่างชาติโอซาก้า
 • Hitotsubashi university (Tokyo , Japan ) ( มหาวิทยาลัยชั้นนำ top3 ) เกรดเฉลี่ย 3.87
 • With Exchange program with Havard university ( USA) ( 1998-1999)

 

ประวัติการทำงาน

 • Japan 1999-2000
  เป็นหัวหน้าหน่วยงาน Solution & Development department ( Japan , Citibank,Nusteps )
 • Asia pacific Malaysia & Hongkong & Thailand & Australia, USA2000-2006
 • Chief delivery executive EDS Japan 
  CDE for Aeon Group: Asia Pacific 
 • ก่อตั้งบริษัท XeerSoft Malaysia, ทำธุรกิจด้าน IT solution ( มีสาขาใน Malaysia, Vietnam, Thailand,China, Brunei,Singapore)
 • เป็นกรรมการผู้จัดการ-CEO ของ learnbalance group ( most successful English tutorial school in Thailand ) ซึ่งดูแลธุรกิจร.ร.กวดวิชาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประเทศไทย
 • เป็นผู้พัฒนาและวางระบบ S.E.L.F. ระบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กไทยเป็นเจ้าแรก
 • ปัจจุบัน : ดำรงตำแหน่ง Chief Executive Officer (CEO) LearnBalance Group

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันจิตเวชศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยลอนดอน แผนกจิตเวชศาสตร์และจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 

ประวัติการทำงาน

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่15 ธันวาคม 2559)
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่19 สิงหาคม 2558 – 15 ธันวาคม2559)
 • ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ
 • คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา (Superboard) 
 • ด้านการแพทย์เป็นคนไทยที่ได้รับเกียรติเป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งสหราชอาณาจักร (Royal College of Psychiatrists)
  ขณะนี้ดำรงตำแหน่งเป็นจิตแพทย์เด็กอาวุโสที่เมือง Colchester
 • อาจารย์กิตติมศักดิ์อาวุโส UCL และ Royal Free Medical School มหาวิทยาลัยลอนดอน
 • อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  (นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม) พ.ศ.2535 
 • รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ด้านการศึกษา

 • ผู้อำนวยการศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ
 • ผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนสัตยาไส โรงเรียนตัวอย่างในการพัฒนาจริยธรรมและศีลธรรม
 • การศึกษาอิทธิผลของโรงเรียนต่อพัฒนาการเด็ก
 • ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น กุญแจในการปฏิรูปการศึกษา
 • ทำงานด้านการศึกษาร่วมกับองค์กรอื่นๆ เช่น สสค.,
  Cambridge English Language Assessmen

ประวัติการศึกษา

 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อํานวยการ โครงการและพัฒนานวัตกรรม Growth Mindset และ Executive Function เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
 • ผู้อำนวยการ โครงการ Career Academy in ICT Professional โดยได้รับทุนจากศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วย

        สะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO STEM-ED)

 • ผู้จัดการทั่วไป บริษัทวิสดอมไวด์ จํากัด (บริษัทที่ได้รับการยกย่องจากสำนักเลขาธิการคุรุสภา เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561)
 • หัวหน้าโครงการ เรียนฟรี ทุกที่ทุกเวลา โดยติวเตอร์ดังกับติวฟรีดอทคอม โดยได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • หัวหน้าโครงการ การเรียนรู้ STEM PRO
 • หัวหน้าโครงการ โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ Echo Hybrid

 

ด้านการศึกษา

 • กรรมการพิจารณาสื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ กระทรวงศึกษาธิการ
 • กรรมการ คณะกรรมการด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คุรุสภา
 • อนุกรรมการคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • ผู้ก่อตั้งและบรรณาธิการนิตยสาร สานปฏิรูป และ New School มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์

 

ผลงานและรางวัล

 • บรรณาธิการหนังสือและวารสาร ด้านการศึกษาและการพัฒนา ประมาณ 200 เล่ม
 • นักวิจัยและบรรณาธิการ โครงการวิจัย “ธรรมชาติของสรรพสิ่ง” (บรรณาธิการ ศ.นพ. ประเวศ วะสี)
 • คณะบรรณาธิการหนังสือ คําพ่อสอน: ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
 • ผู้แต่งตำราสาระการเรียนรู้ด้านสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ,
 • รางวัลพระราชทานทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2531
 • รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น จาก สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2531
 • รางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยม จาก สถาบันเอเชียศึกษา, 2531

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรีทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate of Proficiency in English (CPE), Cambridge, UK

 

การฝึกอบรม

 • Immunity to Change Facilitator’s Workshop by Professor Robert Kegan, Harvard University, USA, June 2015
 • Growth Mindset Workshops by Professor Carol Dweck, London, UK, March and June 2014
 • Socratic Seminar Leader Training by John Zola, April 2014
 • Socratic Teaching Workshops by John Zola, November 2014 and February 2015
 • Teaching Controversial Issues and Interactive Instructional Strategies by John Zola, November 2015
 • Cambridge International Study Programme on Development and Administration of Public Examinations by Cambridge International Examination, Cambridge, UK, May 2016

 

ประวัติการทำงาน

 • เป็นทันตแพทย์ประจําศูนย์สาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2531 – 2533)
 • เป็นวิทยากรในการอบรมในหัวข้อ “การศึกษาเร่ืองคุณค่าความเป็นมนุษย์” ร่วมกับ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ระหว่างปี พ.ศ. 2531 – 2533
 • เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง Socratic Teaching, Teaching Ethics Effectively และ Growth Mindset ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน
 • เป็นท่ีปรึกษา ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ ในความสนับสนุนของสํานักงานทรัพย์สินส่วน
 • พระมหากษัตริย์ ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2560
 • ทํางานด้านการศึกษาร่วมกับองค์กรอ่ืน เช่น กสศ.

ประวัติการศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายจากโรงเรียนบุญวัฒนา
  จ.นครราชสีมา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ประวัติการทำงาน

 • เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีวิไล จ.หนองคาย
 • ปัจจุบัน : ดำรงตำแหน่ง CSO-Chief Strategic Officer – LearnBalance Group

ประวัติการศึกษา

 • จบการศึกษาจาก London School of Economics and Political Science
 • ปริญญาโท (MSc) สาขา Information Analysis and System Design การวิเคราะห์ ออกแบบและการจัดการระบบสารสนเทศ จากงานวิจัยด้านการออกแบบ, พัฒนานวัตกรรมและการจัดการระบบสารสนเทศ
 • ผู้รับทุนจากศูนย์วิจัยสหภาพยุโรปให้ทำงานวิจัยที่ European Central Bank
  (ธนาคารกลางแห่งสหภาพยุโรป, เแฟรงเฟิร์ต ประเทศเยอรมัน) Universita Luigi Bocconi
  (มิลาน ประเทศอิตาลี) และ University of North London (ประเทศอังกฤษ)

ประวัติการทำงาน

 • ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย จำกัด และผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ บริษัท เพอร์นอต ริคาร์ด ประเทศไทย จำกัด
 • ปัจจุบัน : ดำรงตำแหน่ง Chief Communications Officer / Newton School, Enconcept E-Academy and General Manager of XChange English

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท Engineering Management , University of Southern California, USA
 • ปริญญาตรี Bachelor of Environmental Engineering Chulalongkorn University, Thailand

 

ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบัน : ผู้บริหารโรงเรียน InterPass

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ประวัติการทำงาน

 • ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท วิสดอมไวด์ จำกัด

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ประกาศนียบัตร จิตวิทยาปรึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ประวัติการทำงาน

 • Educational Counselor Manager Enconcept E-Academy
 • PTTOR Internship Government and Industrial Marketing Department
 • ประธานกีฬาสถิติสัมพันธ์ (Fortran Games) ครั้งที่ 39 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าร่วมงาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (เข้าร่วม 9 มหาวิทยาลัย)
 • ประธานจัดการแข่งขันกีฬาสถิติสัมพันธ์ (Fortran Games) ครั้งที่ 40 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (เข้าร่วม 9 มหาวิทยาลัย)

ประวัติการศึกษา

 • 2548-2549 Certificate of Training Programme of Immunology and Infectious Diseases, Department of Paediatrics and Adolescent Medicine, Faculty of Medicine, The University of Hong Kong
 • 2545-2547 อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ จากแพทยสภา (สถาบันฝึกอบรม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • 2545 อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว จากแพทยสภา
 • 2541-2544 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ จากแพทยสภา
 • 2540-2541 ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางคลินิก        สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 2534-2540 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

 • 2565 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • 2544-ปัจจุบัน อาจารย์แพทย์ สังกัดภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • 2552 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
 • 2559 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต (ตั้งแต่ 27 ต.ค. 2559)
 • 2559 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต (ตั้งแต่ 24 สิงหาคม 2559 สั่ง ณ วันที่ 21 ก.ย. 2559)

ประวัติการศึกษา

 • ปี 2002 ถึงปัจจุบัน ครู และCEO ของสถาบันกวดวิชาคณิตศาสตร์ ครู SupK
 • ตัวแทนคณิตศาสตร์โอลิมปิก imo ไปแข่งขันที่อาร์เจนตินา ปี 1997 และ ไต้หวัน ปี 1998
 • ปี 2019 ได้ใบประกาศนียบัตรจาก Harvard Business Online
 • ปี 2018 ได้ใบประกาศนียบัตรจาก Harvard Online
 • ปี 2002 จบปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท Master of Arts in English Language Teaching – Queen Mary University of London (Class of 2022)
 • ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มัธยมศึกษา Saint Gabriel’s College เหรียญทองวิชาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย (Academic Excellence)

 

ด้านการศึกษา

 • คะแนนอังกฤษ การันตรีคุณภาพ GAT 292.5 คะแนน จาก 300 คะแนนเต็ม / 9 วิชาสามัญอังกฤษ 95 คะแนน
 • วิทยากรพิเศษโครงการติวระดับประเทศ Sahapat Admission ครั้งที่ 21 และ Ichitan Road to University 2018 รวมถึงโรงเรียนชั้นนํา ทั่วประเทศ

ประวัติการศึกษา

 • เกียรตินิยมอันดับ1 ครุศาสตร์ สาขา เคมี จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย

 

ประวัติการทำงาน

 • อดีตอาจารย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • ติวเตอร์สถาบันกวดวิชา เคมี KRU PLOY
นินาท บุญโพธิ์ทอง

Creative Drama
And Creative Movement

ประวัติการทำงาน

2000-2010

 • Youth Theatre Instructor and Consultant
 • Theatre Director and Playwright
 • Theatre Producer

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสรีรวิทยาการสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย GPAX 4.00
 • ปริญญาตรี : สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย GPAX 3.50
 • จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จากโรงเรียนนาคประสิทธิ์ จ.นครปฐม GPAX 3.83

กิจกรรมวิชาการ

 • โอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) วิชาชีววิทยา ค่าย 1 – 2 ศูนย์ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ผู้แทนศูนย์ภาคตะวันตก การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ  (สอวน.) วิชาชีววิทยา

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท วิทยานิพนธ์ดีเยี่ยม Master of Letters in Management with Distinction in the Dissertation (18/20), School of Management, University of St Andrews, Scotland, United Kingdom
 • ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง Bachelor of Political Science in International Relations (Minor in European Studies) with First Class Honours, Faculty of Political Science, Chulalongkorn University
 • นักเรียนทุนแลกเปลี่ยน (ตัวจริง) ระยะ 1 ปีโครงการ AFS Intercultural Exchange Programme ณ ประเทศ Belgium (Flanders)
 • TOEIC 940 (November 2021) และ IELTs 7.0 (December 2014)

 

ประวัติการทํางาน

 • ปัจจุบัน : Education Consultant Manager, The Essence School
 • Lecturer and Manager of British College, Sripatum University (Pearson BTEC International Business Level 4-5)
 • Academic and Media Manager, PetchsWorld Co.,Ltd.
 • Educational Counsellor and Digital Marketer, Wisdomwide Co.,Ltd.
 • English-Language Personal Tutor, Wall Street English (Silom Branch)
 • Intern in an HR Department of SCG Logistics Management Co., Ltd. under SCG Excellent Internship Programme No. 12

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี เอกการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
  (เกียรตินิยมอันดับ 1)
 • มัธยมศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

ประวัติการทํางาน

 • วิทยากร อัดวิดีโอสอนออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ป.2
  ร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 • คุณครูวิทยาศาสตร์ระดับประถม โรงเรียนอำนวยศิลป์
 • วิทยากร จัดอบรมออนไลน์ เกี่ยวกับวิธีการ support ของครอบครัว
  เมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์
 • เข้าร่วมโครงการ Work and Travel ตำแหน่ง Front Desk โรงแรม Holiday Inn ประเทศ United States (USA), Texas, San Antonio

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาประถมศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)
 • มัธยมศึกษา แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โรงเรียนห้วยยอด จ.ตรัง

 

ประวัติการทํางาน

 • ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564
       – ภาคการศึกษาต้น โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม วิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 2
       – ภาคการศึกษาปลาย โรงเรียนสตรีจุลนาค วิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6
 • สอนพิเศษคณิตศาสตร์ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา
 • สอนพิเศษภาษาไทยระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาการจัดการเรียนรู้ สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (เกียรตินิยมอันดับ 1)
 • มัธยมศึกษา แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4

 

ประวัติการทํางาน และผลงานด้านวิชาการ

 • นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบางบัวทอง จ.นนทบุรี
 • สังเกตการณ์สอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จ.นครปฐม
 • พิธีกรค่ายคณิตศาสตร์ ที่โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี
 • อบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) ของเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การประกวดผลงานวิจัย สื่อ และนวัตกรรมทางการศึกษา

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สาขามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) เอกคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มัธยมศึกษา แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

ประวัติการทำงาน

 • ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565

     – ภาคการศึกษาต้น โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม

     – ภาคการศึกษาปลาย โรงเรียนศึกษานารี

 • ติวเตอร์สอนเนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับประถมและมัธยมศึกษา

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป-เคมี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
 • มัธยมศึกษา แผนการเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
  โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

ประวัติการทํางาน

 • อาจารย์สอนวิชาวิทยาศาสตร์
  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
 • วิทยากรจัดอบรม บริษัท แอดเฟรนด์ แอดสไมล์ จำกัด
 • ติวเตอร์วิชาวิทยาศาสตร์และเคมี ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • มัธยมศึกษา โครงการพิเศษภาษาศาสตร์ – สังคมศาสตร์
  โรงเรียนสตรีศึกษา จ.ร้อยเอ็ด

 

ประวัติการทํางาน

 • นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
  ยานนาเวศ และโรงเรียนนนทรีวิทยา
 • ครูสอนพิเศษวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระดับอนุบาล – มัธยมต้น
 • ผู้ช่วยฝ่ายนิสิตสัมพันธ์ คณะกรรมการนิสิตคณะครุศาสตร์

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)
 • มัธยมศึกษา โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ IEP (Intensive English Program)

ประวัติการทํางาน

 • ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิชาภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาต้น โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิชาภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาปลาย โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

 • กำลังศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย วิชาโทภาษาเกาหลี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • ทุนเรียนดีกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส (วิชาภาษาไทย)
 • มัธยมศึกษาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
 • TOPIK II (ระดับ 3)

 

ประวัติการทํางาน

 • อาจารย์พิเศษ สอนรายวิชาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ฟรีแลนซ์ Content Creator และพิสูจน์อักษร
 • ครูสอนพิเศษวิชาภาษาไทยและภาษาเกาหลี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • มัธยมศึกษาโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  แผนการเรียนศิลป์ญี่ปุ่น
 • TOEIC 870 คะแนน
 • หลักสูตรระยะสั้น Child Development: Cognitive, Physical, and Psychosocial at Long Island University

ประวัติการทํางาน

 • เข้าร่วมโครงการ Au Pair in America 2018-2020 รัฐ Massachusetts
  และ New Jersey ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Teacher Assistant โรงเรียนภารตวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพฯ
 • ครูสอนภาษาอังกฤษ (ติวเตอร์ออนไลน์)
 • นักจัดโครงการเติมความรู้ ต่อความสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด
  ภายใต้โครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาบัณฑิต สาขาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

 

ประวัติการทํางาน และผลงานด้านวิชาการ

 • ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 1/2565 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
  ระดับชั้น ป.6 
 • ติวเตอร์สอนระดับชั้นประถมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และสังคม ประสบการณ์มากกว่า 4 ปี
 • เคยทำงานที่ Kids home international nursery ประสบการณ์ดูแลเด็กจากหลายประเทศ ได้แก่ อเมริกัน อังกฤษ อิตาลี ดูไบ ออสเตเรีย 
 • เข้าร่วมโครงการ Work & Travel in U.S.A. 2021 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

รัฐ Ohio

        Finalist การประกวดรายการ MC of Chula

        ครูอาสาระยะสั้น สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านเกาะโคบ จ.พัทลุง
ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • มัธยมศึกษา แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
  จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2

 

ประวัติการทํางาน

 • Network Planning ที่ Interlink Telecom
 • ปฏิบัติการสอน แผนกไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
 • Programmer Coach ค่าย Codercamp
  หลักสูตรอาชีพนักพัฒนาเว็บไซต์
 • Programmer Coach ค่าย Codercamp หลักสูตรอาชีพนักพัฒนาซอฟต์เเวร์

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เอกสังคมศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • มัธยมศึกษา แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ

 

ประวัติการทำงาน

 • นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิชาสังคมศึกษา และคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชาลัยฯ
 • นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิชาสังคมศึกษา และคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
 • ครูสอน Coding สถาบัน Algorithmics Samyan

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  (เกียรตินิยมอันดับ 1)
    – นิสิตสาขามัธยมศึกษา (เอกคณิตศาสตร์) GPAX: 3.69
    – ประธานฝ่ายวิชาการ ค่ายวิชาการ และกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย สายการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  -ผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดในปีการศึกษา 2558 GPAX: 3.92
  -คะแนนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 อันดับที่ 1 ระดับโรงเรียน
  -หัวหน้างานวิชาการ และตัวแทนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

 

ประวัติการทํางาน

 • ฝึกสอนที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 • ฝึกสอนที่โรงเรียนศึกษานารี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
 • ประธานค่ายวิชาการ โครงการเส้นทางสู่เส้นชัย จากน้ำใจพี่จุฬา ฯ ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2562

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาบัณฑิต สาขามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) เอกคณิตศาสตร์

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาบัณฑิต สาขามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์

     คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)

ประวัติด้านการทำงาน

 • ประสบการณ์การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1 ที่โรงเรียนวัดราชบพิธ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 6
 • ประสบการณ์การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2 ที่โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ วิชาคณิตศาสตร์เสริมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 6
 • ติวเตอร์สอนทบทวนเนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
 • ติวเตอร์สอนเนื้อหาคณิตศาสตร์สำหรับเตรียมสอบ O-NET, PAT 1 และ 9 วิชาสามัญ
 • ติวเตอร์สอนเนื้อหาเตรียมสอบ SAT MATH และ GED MATH
 • ติวเตอร์สอนเตรียมสอบเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาบัณฑิต สาขามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์
  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติด้านการทำงาน

 • ประสบการณ์การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1 ที่โรงเรียนวัดราชบพิธ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์เพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • ประสบการณ์การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2 ที่โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
 • ติวเตอร์สอนทบทวนเนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาบัณฑิต สาขามัธยมศึกษา เอกคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกรดเฉลี่ย 3.82 (เกียรตินิยมอันดับ 1)
 • มัธยมศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เกรดเฉลี่ย 3.94

ประวัติด้านการทำงาน

 • นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ภาคการศึกษาต้น ปี 2565 และได้รับรางวัลการประกวดสื่อและนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน
 • นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ภาคการศึกษาปลาย ปี 2565
 • ติวเตอร์สอนเนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยม
 • ติวเตอร์เตรียมสอบ O-NET, วิชาสามัญ, PAT1 และ A-LEVEL

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาบัณฑิต สาขามัธยมศึกษา(วิทยาศาสตร์) เอกคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มัธยมศึกษา โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เกรดเฉลี่ย 3.75

 • O-net คณิตศาสตร์ 95 คะแนน

ประวัติด้านการทำงาน

 • ประสบการณ์การฝึกวิชาชีพครู โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และ5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 • เคยสอนแทนที่สถาบัน ติวเข้ม ครูละเมียด ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6และมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • เคยสอนแทนที่สถาบันกวดวิชา SMETUTOR ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • เคยสอนแทนที่ Positive Learning ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาบัณฑิต สาขามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์

     คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ประวัติด้านการทำงาน

 • ประสบการณ์การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1 ที่โรงเรียนศึกษานารี รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • ติวเตอร์สอนเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
 • ติวเตอร์สอนเนื้อหาคณิตศาสตร์สำหรับเตรียมสอบ O-NET, PAT 1, 9 วิชาสามัญ และ A – Level
 • ติวเตอร์สอนเตรียมสอบเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และโรงเรียนอื่น ๆ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาบัณฑิต สาขามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) เอกคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • O-NET คณิตศาสตร์ 100/100 ปีการศึกษา 2560

ประวัติด้านการทำงาน

 • นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ ภาคการศึกษาต้น ปี 2565 รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ภาคการศึกษาปลาย ปี 2565 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 • ติวเตอร์สอนเนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับประถม มัธยม
 • ติวเตอร์เตรียมสอบ O-NET, วิชาสามัญ, PAT1

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาบัณฑิต สาขามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) เอกคณิตศาสตร์

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ประวัติด้านการทำงาน

 • ประสบการณ์การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1 ที่โรงเรียนทวีธาภิเศก รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 • รองประธานค่ายแนะแนวการศึกษาต่อ จามจุรีประกายเพชร ปี 2563
 • ติวเตอร์สอนเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
 • ติวเตอร์สอนเนื้อหาคณิตศาสตร์สำหรับเตรียมสอบ O-NET, PAT 1, 9 วิชาสามัญ และ A – Level

ประวัติการศึกษา

คณะครุศาสตร์ สาขามัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์หมาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดันที่หนึ่ง GPAX 3.72

ประวัติด้านการทำงาน

 • ฝึกปฏิบิติการวิชาชีพครู ที่โรงเรียนสตรีวิทยา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในปีกาศึกษา 2565
 • เป็นติวเตอร์สอนส่วนตัวในระดับชั้นมัธยมศึกษากว่า 2 ปี มีประสบการณ์สอนโรงเรียนชั้นนำมากมายเช่น เตรียมอุดมศึกษา สาธิต มศว.ประสานมิตร และติวสอบ GED SAT สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาบัณฑิต สาขามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) เอกคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

 

ประวัติด้านการทำงาน

 • ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 1/2565 โรงเรียนนนทรีวิทยา
  ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม
 • ติวเตอร์สอนเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา และเตรียมสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย
 • อดีตพนักงานโรงเรียนกวดวิชา T.Guru ตำแหน่งบรรณาธิการวิชาคณิตศาสตร์ สอนวิชา SAT Math และสอนแทนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับ ม.2 และ ม.3

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)

 

ประวัติการทำงาน

 • English Teaching Fellow, Teach for Thailand
 • Product Development Officer, Enconcept Academy
 • Learning Designer – Learning Box, Thailand
 • Facilitator – TFT Alumni Impact Online Workshop, Thailand (online)
 • Core Team Member – Career Path, Nakhon Pathom
 • International Volunteer – AIESEC Global Volunteer Project, Bishkek, Kyrgyzstan

ประวัติการศึกษา

 • Bachelor of Education, English Major, Chulalongkorn University (First-Class Honours)
 • Certificate of Higher Education (in Law), Durham University
 • High School, Petcharik Demonstration School
 • 120-Hour TESOL/TEFL Certificate, World TESOL Academy
 • The IDP IELTS Teacher Training Programme – 2021
 • TOEIC: 990, CU-TEP: 110, IELTS: 8

ประวัติการทํางาน

 • Teaching Practicum, Saipanya School under the Royal Patronage of Her Majesty the Queen
 • Teaching Practicum, Patumwan Demonstration School
 • Freelance English Tutor and Translator
 • CU Goodwill Ambassador, Office of International Affairs, Chulalongkorn University

ประวัติการศึกษา

 • Bachelor of Arts in English , Srinakharinwirot University (Second honor)

 

ประวัติการทํางาน

 • English-Thai and Thai-English translator
 • High school English tutor
 • Secretary of the Vice President of SWU Student Organization

ประวัติการศึกษา

 • Bachelor of Medicine in Applied Thai Traditional Medicine, Thammasat University (Second-Class Honours)
 • TOEIC 940/990

ประวัติการทํางาน และผลงานด้านวิชาการ

 • Hearing aids sales representative, Hearlife
 • English tutor, I’m Growing Chonburi
 • Mathematics and Science IEP teacher, Daracharas school

ประวัติการศึกษา

 • Bachelor of Liberal Arts in English,Thammasat University (First-Class Honours)

ประวัติการทํางาน และผลงานด้านวิชาการ

 • Freelance translator: English-Thai, Thai- English
 • Private English tutor
 • Conducting an academic research paper under the title of  “A STUDY OF ENGLISH READING DIFFICULTIES IN GAT ENGLISH OF THAI HIGH SCHOOL STUDENTS” for publishing at The 14th NPRU National Academic Conference,  Nakhon Pathom,Rajabhat University (Officially Published)
 • Liberal Arts Student Committee Thammasat University

ประวัติการศึกษา

 • Bachelor of Education, English Major, Chulalongkorn University (First-Class Honours)
 • High School, DPST Program, Suratthani School

ประวัติการทํางาน และผลงานด้านวิชาการ

 • Teaching Praticum, Wat Mahaprutharam Girl School
 • Teaching Praticum, Traimitr Wittayalai School
 • Freelance English Translator
 • Auctioneer, Eur-Seree Collecting Co.

ประวัติการศึกษา

 • Bachelor of Education, Curriculum and Instruction, Secondary Education, English Major, Chulalongkorn University (First-Class Honours)

 

ประวัติการทํางาน และผลงานด้านวิชาการ

 • Teaching Practicum, Debsirin School
 • Teaching Practicum, Horwang School
 • Freelance Writer
 • Freelance Organizer and MC
 • Ride Operator and Certified Site Controller, Casino Pier Breakwater Beach, New Jersey, United States

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา(วิทยาศาสตร์) วิชาเอกฟิสิกส์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติด้านการทำงาน

 • ปีการศึกษา 2564 หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
 • ปีการศึกษา 2563 ครูประจำวิชาฟิสิกส์ม4 และม.5 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
 • ปีการศึกษา 2562 นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
 • ปีการศึกษา 2562 นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ
 • วิทยากร รายการห้องเรียนติวเข้มมัธยม วิชาฟิสิกส์ ช่อง ALTV สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS

ผลงานด้านวิชาการ

 • ได้รับรางวัลนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพดีเด่นด้านการสอน ประจํา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตจุฬา แผนกมัธยม
 • งานวิจัยหัวข้อ “การศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเรื่องกลศาสตร์นิวตัน ”

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี ครุศาตร์บัณฑิต สาขาวิชา มัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์)
  วิชาเอก ฟิสิกส์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)
 • 9 วิชาสามัญฟิสิกส์ 83/100 คะแนน (สอบปี 2565)

 

ประวัติการทํางาน

 • ธันวาคม 2563 – เมษายน 2564: ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์
    – สอนรายวิชาฟิสิกส์ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)
    – สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ภายภาพ 2
    – ครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • กรกฎาคม 2563 – พฤศจิกายน 2563: ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
    – สอนรายวิชาฟิสิกส์ (ระดับระดับชั้นมัธยมปีที่ 4)
    – ครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • ได้รับรางวัลนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพดีเด่น ด้านการสอนประจำภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2563

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี ครุศาตร์บัณฑิต สาขาวิชา มัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอก ฟิสิกส์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)

 

ประวัติการทํางาน

 • ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์
  – สอนรายวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 5
    – ครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัยมศึกษาปีที่ 4
 • ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนวัดสระเกศ
  – สอนรายวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 5
    – ครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัยมศึกษาปีที่ 4
 • ครูสอนพิเศษ ให้นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี ครุศาตร์บัณฑิต สาขาวิชา มัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอก ฟิสิกส์-วิทยาศาสตร์ทั่วไป , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ประวัติการทํางาน

 • ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1
  ○ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
 • ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2
  ○ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ประสบการณ์การสอนอื่น ๆ
  ○ สอนเพิ่มเกรดเนื้อหาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา
  ○ สอนเนื้อหาฟิสิกส์สำหรับเตรียมสอบ 9 วิชาสามัญ
  ○ สอนเตรียมสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครุศาสตร์บัณฑิต สาขามัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิชาเอกฟิสิกส์

ประวัติการทํางาน

 • ประสบการณ์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
 • สอนทบทวนเนื้อหาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • สอนทบทวนเนื้อหาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาบีที่ 4-5

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา(วิทยาศาสตร์) วิชาเอกฟิสิกส์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทํางาน

 • พฤษภาคม – กันยายน 2565 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ
วิชาฟิสิกส์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5

 • มิถุยายน – ตุลาคม 2566
  นักวิชาการ วิชาฟิสิกส์ และความถนัดทางวิศวกรรม
  • ออกแบบและจัดทำข้อสอบจำลอง วิชาฟิสิกส์ Alevel และ TPAT3
  • จัดทำสื่อให้ความรู้วิชาฟิสิกส์และความถนัดทางวิศวกรรมทาง Social media
  • ให้คำแนะนำในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในสายวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกชีววิทยา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)
 • มัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • 9 วิชาสามัญชีววิทยา 92/100 คะแนน (สอบปี 2565)
 • TOEIC 735/990 คะแนน (สอบปี 2564)

 

ประวัติการทํางาน และรางวัลที่ได้รับ

 • ครูชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
 • ติวเตอร์รับเชิญ รายการห้องเรียนติวเข้มมัธยม วิชาชีววิทยา ช่อง ALTV สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS
 • ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่โรงเรียน
 • สตรีวัดมหาพฤฒาราม ฯ
 • ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ที่โรงเรียนวัดราชบพิธ
 • รางวัลนิสิตปฏิบัติการสอนดีเด่น วิชาเอกชีววิทยา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
 • รางวัลนิสิตปฏิบัติการสอนดีเด่น วิชาเอกชีววิทยา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกชีววิทยา
  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)

 

ประวัติการทํางานและรางวัลที่ได้รับ

 • ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย วิชาชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (EIS)
 • ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ที่โรงเรียน
  สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และวิชาชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • ติวเตอร์ส่วนตัว วิชาชีววิทยา ให้นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา), โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • รางวัลนิสิตปฏิบัติการสอนดีเด่น วิชาเอกชีววิทยา ภาคการศึกษาต้น
  ปีการศึกษา 2564
 • รางวัลนิสิตปฏิบัติการสอนดีเด่น วิชาเอกชีววิทยา ภาคการศึกษาปลาย
  ปีการศึกษา 2564

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาบัณฑิต สาขามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป-ชีววิทยา
  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2

 

ประวัติการทํางาน

 • บรรณาธิการดิจิทัล วิชาวิทยาศาสตร์ บ.อักษรเจริณทัศน์ (อจท.)
 • ครูชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
 • ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่โรงเรียน
  กุหลาบวิทยา
 • ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ที่โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
 • รางวัลนิสิตปฏิบัติการสอนดีเด่น วิชาเอกชีววิทยา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563

ประวัติการศึกษา

ปริญญาบัณฑิต ครุศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

สาขาวิชา มัธยมศึกษา(วิทยาศาสตร์) วิชาเอกชีววิทยา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(เกียรตินิยมอันดับสอง)

ประวัติด้านการทำงาน

 • ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
 • สอนพิเศษวิชาชีววิทยา ระดับม.ต้นและม.ปลาย
 • สอนพิเศษชีววิทยาสอวน.
 • รางวัลนิสิตดีเด่นด้านการพัฒนาสื่อการสอนวิชาชีววิทยา ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • รับการฝึกอบรมโอลิมปิกวิชาการชีววิทยา ค่าย1 และ ค่าย2

ประวัติการศึกษา

 • Bachelor of Education (B.Ed.)
 • Chulalongkorn University, Faculty of Education, Field of study
 • Education Technology (Major: Educational Technology,
 • Chemistry), GPAX 3.74 (First-Class Honors)

 

ประวัติการทำงาน

 • Excellent producer of media for teaching and
 • learning Chemistry 2020 and 2021
 • The highest score in the Chemistry major of the
 • Faculty of Education

ประวัติการศึกษา

-ปริญญาการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) เอกเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกียรนิยมอันดับ 1)

-สอวน. เคมี ค่าย 2 ศูนย์กรุงเทพฯ ปีการศึกษา 2560

ประวัติด้านการทำงาน

-นิสิตฝึกประสบการณ์ชีพครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

-ผู้ช่วยวิทยากรในงานบริการวิชาการของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาบัณฑิต สาขามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกเคมี
  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)

 

ประวัติด้านการทำงาน

 • ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
  ที่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ วิชา เคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 • ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
  ที่โรงเรียนปทุมคงคา วิชา เคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5
 • ครูผู้สอนวิชาเคมีที่โรงเรียนจินดามณี
 • ติวเตอร์ส่วนตัววิชาเคมี ทบทวนเนื้อหาและเตรียมสอบเข้ามหาลัย

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกเคมี
  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)

 

ประวัติการทํางานและรางวัลที่ได้รับ

 • ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
  ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย วิชาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5
 • ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
  ที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย วิชาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (EIS)
 • รางวัลนิสิตปฏิบัติการสอนดีเด่น วิชาเอกเคมี ภาคการศึกษาปลาย
  ปีการศึกษา 2564

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กำลังศึกษา)
 • ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย วิชาโทภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
 • มัธยมศึกษา แผนการเรียนวิทย์ – คณิต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

 

ประวัติการทำงา

 • ติวเตอร์สอนพิเศษวิชาภาษาไทย และสังคม (ปี พ.ศ.2557 – 2565)
 • ครูพิเศษสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชาวต่างชาติ KIS INTERNATIONAL SCHOOL BANGKOK
 • ผู้เขียนเนื้อหาและเฉลยข้อสอบ O-NET และวิชาสามัญ (ภาษาไทย) บริษัท BOOTCAMPDEMY

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาไทย),  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกียรตินิยมอันดับ 2

 

ประวัติการทำงาน

 • ติวเตอร์สอนวิชาภาษาไทยให้กับชาวเยอรมัน
 • ผู้ออกแบบและจัดทำข้อสอบวิชาภาษาไทยให้กับสำนักพิมพ์ Pinme Plus
 • ติวเตอร์วิชาภาษาไทยในการสอบเข้าโรงเรียนชั้นนำ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขามัธยมศึกษา(มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์) เอกสังคมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)


ประวัติการทำงาน

 • Education Executive ที่สถาบันกวดวิชา Megastudy
 • นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
 • นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • ครูสอนพิเศษวิชาสังคมศึกษา เข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สถาบันกวดวิชา Nisit Tutor
 • ครูสอนพิเศษส่วนตัววิชา GAT Thai ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกียรตินิยมอันดับ 2)


ประวัติการทำงาน

 • สอนพิเศษวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา (ปี พ.ศ.2562-2566)
 • ครูพิเศษสอนภาษาไทยนักเรียนไทยและต่างชาติ สถาบัน KIDABLE SUKHUMVIT 35
 • ครูพิเศษสอนภาษาไทยนักเรียนชาวต่างชาติ KIS INTERNATIONAL SCHOOL BANGKOK

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขามัธยมศึกษา(มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์) เอกสังคมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)


ประวัติการทำงาน

 • นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ที่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย วิชาภูมิศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 • นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย วิชาภูมิศาสตร์ และภูมิศาสตร์ประเทศไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ. 5 ปี) สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า – คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (เทเวศร์) ผลการเรียนสะสม (GPA) 3.73

 

ประวัติการทำงาน

 • ครูผู้สอน วิชาวิทยาการคํานวณ และ วิชาการเขียนโปรแกรม โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพ
 • เจ้าหน้าที่ IT Support โรงพยาบาลตากสิน เขตคลองสาน กทม.
 • Programmer Coach (ส่วนงาน Coder Camp)

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์-การศีกษาพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)

 

ประวัติการทำงาน

 • นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร
 • นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนกุหลาบวิทยา
 • ครูสอนสถาบัน Algorithmics International Programming and Mathemethic School

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา (เกียรตินิยมอันดับ 1)

 

ประวัติการทำงาน

 • นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร 
 • อาจารย์สอนวิชาวิทยาการคำนวณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา นครปฐม 

ประวัติการศึกษา

 • A Levels in Sociology, Criminology, Law and Media, The Howard School, UK
 • TEFL International TESOL Certification (120 hours) Vantage TEFL Certification, Bangkok, Thailand

 

ประวัติการทำงาน

 • Teacher, Vera Thompson English School, The Andrew Clark Trust, Myanmar, October, 2018 -The Andrew Clark Trust
 • Teacher, Ebenezer Academy, Workaway, Kenya, May. – August., 2021
 • Teacher, Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, Thailand, Sep. – Oct., 2021

ประวัติการศึกษา

 • Masters of Science in International Affairs (Concentration in Public Administration), Florida State University, Tallahassee, FL 2012-2013
 • Bachelors of Science in International Affairs (Concentration in Geography and Religion), Florida State University, Tallahassee, FL 2009-2012

 

ประวัติการทำงาน

 • ESL Instructor, Thailand
 • Statewide Notary Coordinator, Executive Office of the Governor of Florida – Office of the General Counsel, USA
 • Deputy Legislative Liaison, State of Florida – Department of Military Affairs, USA

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ เอกเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เกรดเฉลี่ย 3.29 (เกียรตินิยมอันดับ2)
 • มัธยมศึกษาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี แผนการเรียน อังกฤษ – ฝรั่งเศส
 • ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ เอกเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ประวัติการทํางาน

 • นิสิตฝึกประสบการณ์ตำแหน่ง Content Creative แผนก Online Markeing ทางช่องOne31
 • ครูพิเศษ วิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
 • วิทยากรโครงการฝึกอบรม How Youthber gt How youtuber do
 • พิธีกรโครงการนิทรรศการ Color of life สีสันแห่งชีวิต

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา-ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)
 • มัธยมศึกษา แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
  โรงเรียนศึกษานารี จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 

ประวัติการทํางาน

 • นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564
             – ภาคการศึกษาต้น โรงเรียนกุหลาบวิทยา
             – ภาคการศึกษาปลาย โรงเรียนสีตบุตรบำรุง
 • สอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • ครูผู้ช่วยสอนและตรวจการบ้านโรงเรียนกวดวิชาเสริมพัฒน์
  (คุมอง บางแค) วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ปี 2560

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี ) สาขาการสอน วิทยาศาสตร์ เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป-ชีวะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ2)
 • มัธยมศึกษา แผนการเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คู่ขนาน(แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ประวัติการทํางาน

 • อาจารย์สอนวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
 • อาจารย์กวดวิชาที่โรงเรียนกวดวิชาอาจารย์วี
 • ติวเตอร์สอนพิเศษ ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
 • วิทยากรจัดอบรม บริษัท แอดเฟรนด์ แอดสไมล์ จำกัด

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์)
  วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป – ชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มัธยมศึกษาพิริยาลัยจังหวัดแพร่ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
 • สอวน.ชีววิทยา

 

ประวัติการทํางาน

 • นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร จังหวัดกรุงเทพฯ
 • นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนวัดสุธิวราราม จังหวัดกรุงเทพฯ
 • ติวเตอร์วิชาชีววิทยา สถาบัน The Study Group

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มัธยมศึกษาโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

ประวัติการทํางาน

 • นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนมักกะสันพิทยา จังหวัดกรุงเทพฯ
 • นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
 • ฟรีแลนซ์ ครูพิเศษ ที่ Robotixar Academy
 • ผู้จัดคอนเสิร์ตตามอีเว้นต์ต่าง ๆ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ1)
 • มัธยมศึกษา แผนการเรียนคณิตศาสตร์-อังกฤษ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประวัติการทํางาน

 • นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา2565 – ภาคการศึกษาต้น โรงเรียนเซนต์คาเบรียล วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่4

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์)
  วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ2)
 • มัธยมศึกษา แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา

ประวัติการทํางาน

 • นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา2565 ภาคการศึกษาต้น โรงเรียนเทพศิรินทร์
  • รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
  • รายวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • ประธานฝ่ายกิจกรรมค่ายอยากเป็นครู คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครั้งที่ 14 ปี 2563

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 

ประวัติการทํางาน

 • คุณครูสถาบันสอนประกอบหุ่นยนต์และเขียน coding ClickRobot Engineering Learning Center 
 • ครูพิเศษ สอนประกอบหุ่นยนต์และเขียน coding ระดับประถมปลายโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
 • ครูพิเศษ สอนประกอบหุ่นยนต์ Lego Education ระดับอนุบาล โรงเรียน double tree
 • ครูพิเศษ สอนประกอบหุ่นยน์และ coding  ระดับประถมปลายโรงเรียนอนุบาลนครปฐม
 • ครูพิเศษ สอนประกอบหุ่ยนต์และเขียน coding เกรด3-6 โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพ 

ประวัติการศึกษา

 • Japan Agriculture Exchange Council, Koibuchi College, Japan
 • Bachelor of Agricultural Production & Science
 • IELTS Overall 6.5 – 2017
 • TOEIC 750 – 2017

 

ประวัติการทำงาน

 • English Coach, Wisdomwide
 • English Coach, Ubon Ratchathani Technical
 • Breeder Assistant and Farm and Disease Assistant, Monsanto Company

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มัธยมศึกษา แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

ประวัติการทํางาน

 • ผู้ช่วยคุณครูสอนทำอาหารสำหรับเด็กที่ Yummy Cookery School

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะอุตสาหกรรมอาหาร สาขาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • มัธยมศึกษาจากโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ แผนการเรียนวิทย์-คณิต

 

ประวัติการทํางาน

 • Competitor Researcher at Foodpanda (Thailand) Co.,Ltd.
 • Research and Development Packaging and Co – Operative Education Program at Unilever Thai Services Co.,Ltd.
 • Research about Astaxanthin Extraction from Yeast by using Aqueous Two-Phase System at UCSI University, Malaysia.
 • Quality Control Line and Packaging of Beer at KhonKaen Brewery Co.,Ltd.

ประวัติการศึกษา

 • Bachelor of Science, Faculty of Psychology, Chulalongkorn University (Second Class Honours)

 

ประวัติการทํางาน

 • Volunteer Teacher (Sing-Play-Dance), Saturday School Season 10

ประวัติการศึกษา

 • Bachelor Srinakharinwirot University Faculty of Humanity – Chinese Major
 • Beijing union University (University Scholarship student) Chinese Major

 

ประวัติการทํางาน

 • Proofreader Higher Education press pubisher Co,.Ltd.(Beijing) Foreign language & international Chinese publication
 • proofing Chinese study books for Thai students (Secondary-High school) before pu blication.
 • Digital Marketing Win Begin E-commerce Co,.Ltd.

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย(การศึกษาบัณฑิต)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกียรตินิยมอันดับ2

ประวัติการทํางาน

ฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฝ่ายมัธยม และโรงเรียนเทพศิรินทร์

บทความ “เสรีนิยมในสังคมธรรมศาสตร์ ” ตีพิมพ์ในวารสารคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาตร์ มหาลัยวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ติวเตอร์ สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ

ออกแบบ/จัดทำข้อสอบวิชาภาษาไทยให้กับสำนักพิมพ์ Pinme Plus

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล)
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ประวัติการทํางาน

 • นักไวโอลิน คอนเสิร์ตดนตรี โครงการร้องรำทำเพลง Jasta Friendship Concert in Nagano,Japan The 13th FOFA Festival
 • ครูสอนไวโอลีนและดนตรีสากล

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • (เกียรตินิยมอันดับ 2)

 

ประวัติการทํางาน

 • ประสบการณ์การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในบรมราชินูปถัมภ์

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประวัติการทํางาน

 • นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
 • โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
 • ประธานชมรมกีฬาฮอกกี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ เอกจิตวิทยาและการแนะแนวและหลักสูตรการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกียรตินิยมอันดับ 1 
 • มัธยมศึกษา แผนการเรียนวิทย์ – คณิต จากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี
 • TOEIC 770 (2022)

 

ประวัติการทํางาน

 • นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เทอม 1 โรงเรียนหอวัง (ม.3-4) เทอม 2 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย (ป.4-6)
 • Freelance translator: English – Thai

ประวัติการศึกษา

 • Bachelor’s degree in Faculty of Humanities – English Major (First-Class Honours)
 • TOEIC: 930

 

ประวัติการทํางาน

 • Good Day Hostel – Hostel Receptionist
 • Qatar Airways – Ground Services (Trainee)
 • MBAThinkTank – Account Executive
 • Freelance Translator (English-Thai)

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอับดับ 2)
 • ปริญญาโท คณะครุศาสตร์ สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทํางาน

 • นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562
  -โรงเรียนหอวัง (ภาคต้น)
  -โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ภาคปลาย)
 • ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล ECA Session โรงเรียนอำนวยศิลป์

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะพลศึกษา สาขาสุขศึกษา (การศึกษาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาโท คณะมัณฑนศิลป์ สาขาการออกแบบเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยศิลปากร (กำลังศึกษา)

ประวัติการทํางาน

 • ประสบการณ์ฝึกวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564
  • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายมัธยม)
 • เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล โรงเรียนหอวัง
 • Barista Starbucks

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ เอกจิตวิทยาและการแนะแนว หลักสูตรการเรียนรู้ภาษาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกียรตินิยมอันดับ 2

ประวัติการทํางาน

 • นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชาภาษาไทย โรงเรียนทอสี
 • นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชาแนะแนว โรงเรียนสตรีวิทยา
 • ผู้ช่วยดูแลประสานงานโรงเรียนกวดวิชา CU Pack Inter Tutor
 • ครูแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประวัติการทํางาน

 • ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • -โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
 • ผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
 • ประธานชมรมแฮนด์บอล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เลขาธิการชมรมแฮนด์บอล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคณิตศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • ปริญญาตรี(2) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • มัธยมศึกษา โรงเรียนพลูเจริญวิทยาคม แผนการเรียนวิทย์ – คณิต

 

ประวัติการทํางาน

 • ประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนราชวินิต
 • ติวเตอร์สถาบัน Eye Level วิชาคณิตศาสตร์ อนุบาล – มัธยม
 • โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา (มัธยม 4 – 6)
 • โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย (มัธยม 4 – 6)

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการทํางาน

 • Music Teacher สถาบันดนตรี PianoForte
 • รองประธานชมรมดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 • Showcase music live performance กับศิลปินวงZeal ณ Lido สยาม
 • Workshop Music Technicien and Sound Engineer กับ ฮาย Paper planes และ Technician team Taitosmith
 • Techniques for teaching children with Behavioral Problems in Music Class

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขามัธยมศึกษา
  (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกฟิสิกส์-วิทยาศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทํางาน

 • นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
 • นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
 • ครูสอนพิเศษ วิชาฟิสิกส์

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เกียรตินิยมอันดับ 1
 • ระดับมัธยมศึกษา แผนการเรียน ศิลป์คำนวณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก                     

 

ประวัติการทํางาน

 • เจ้าหน้าที่ Digital Bank Admin และ Engagement ธนาคาร UOB

ประวัติการศึกษา

 • Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Film and Digital Media

ประวัติการทำงาน

 • Happy home (Camera man)
 • Freelance (creative and camara man)
 • SSUP GROUP (Production)
 • SUPER JEEW (Production)
 • Wisdomwide (Production)