TIME MATTERS​

ให้ความสำคัญกับ เวลา เรียนเฉพาะวิชาที่จำเป็น
02-drTeerakiat-03_11zon

แก่นแท้ของการศึกษาคือการได้โฟกัส เรียนสิ่งที่จำเป็น
เพื่อบรรลุเป้าหมาย ที่ใฝ่ฝันโดยที่ไม่สูญเสียคุณค่าที่ดี ของความเป็นมนุษย์

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

ครูใหญ่ดิเอสเซนส์

เรียนให้ลึกถึงแก่นของการศึกษา
ที่ The Essence school

Personalised Education

เลือกออกแบบอนาคต วางแผนการเรียน ที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนแบบรายบุคคล

LEARN

เรียนกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและครูอาจารย์ชื่อดังที่เก่งระดับประเทศ

CARE

ดูแลให้คำปรึกษา ด้านการเรียน และการใช้ชีวิตให้สมดุลแบบรายบุคคล โดย Supervisor และ Care Team

WISDOM Workshop

ค้นหาอนาคต พัฒนาทักษะตนเอง ลงมือร่วมสร้างสรรค์จริง กับผู้มีประสบการณ์

ESSENCE TODAY

ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของเรา

กิจกรรม Workshop THEME : ลูกเสือ

2nd Summer Camp Day 1 – Phetchaburi

The Essence sports day ระดับประถมศึกษา

TIME MATTERS
แก่นแท้ของการศึกษา คือการใช้เวลาอย่างรู้คุณค่า

Time
มีเวลา

รู้จักการใช้เวลาอย่างมีคุณค่า ไม่เสียเวลาเปล่าประโยชน์

Timeliness
เหมาะสมกับเวลา

รู้จักการใช้เวลาอย่างมีคุณค่า ไม่เสียเวลาเปล่าประโยชน์

Timing
เลือกเวลา

จัดสรรเวลา ให้ความสำคัญ กับงานหรือกิจกรรม

Timeless
ตลอดเวลา

ฝึกฝนการใช้เวลา ให้เกิดอุปนิสัยติดตัวตลอดไป

ESSENCE Knowledge

สาระ ความรู้และบทความ

Congratulations

ร่วมแสดงความยินดี กับ…ทุกความสำเร็จ

Our students
0 +
Master & Supervisor
0 +
Care Supervisor
0 +

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันจิตเวชศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยลอนดอน แผนกจิตเวชศาสตร์และจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 

ประวัติการทำงาน

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่15 ธันวาคม 2559)
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่19 สิงหาคม 2558 – 15 ธันวาคม2559)
 • ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ
 • คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา (Superboard) 
 • ด้านการแพทย์เป็นคนไทยที่ได้รับเกียรติเป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งสหราชอาณาจักร (Royal College of Psychiatrists)
  ขณะนี้ดำรงตำแหน่งเป็นจิตแพทย์เด็กอาวุโสที่เมือง Colchester
 • อาจารย์กิตติมศักดิ์อาวุโส UCL และ Royal Free Medical School มหาวิทยาลัยลอนดอน
 • อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  (นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม) พ.ศ.2535 
 • รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ด้านการศึกษา

 • ผู้อำนวยการศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ
 • ผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนสัตยาไส โรงเรียนตัวอย่างในการพัฒนาจริยธรรมและศีลธรรม
 • การศึกษาอิทธิผลของโรงเรียนต่อพัฒนาการเด็ก
 • ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น กุญแจในการปฏิรูปการศึกษา
 • ทำงานด้านการศึกษาร่วมกับองค์กรอื่นๆ เช่น สสค.,
  Cambridge English Language Assessmen