063-323-7069

สายด่วน เวลา 8.30 - 17.00 น.

9.00 น. - 16.00 น.

วัน/เวลาทำการตั้งแต่ จันทร์ - เสาร์

หมวดวิชาภาษาอังกฤษของ The Essence ได้จัด IELTS Bootcamp (Summer 2024)

ในช่วงก่อนเปิดเทอม (วันที่ 7-10 พฤษภาคม) หมวดวิชาภาษาอังกฤษของ The Essence ได้จัด IELTS Bootcamp (Summer 2024) สำหรับน้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ต้องการจะไปสอบ IELTS โดย IELTS Bootcamp นี้ ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่

.

1. ติวเข้ม สรุป Tricks & Tips ทุกพาร์ท📖

IELTS Supervisors ของเราได้พาน้อง ๆ ทำความคุ้นเคยกับคำถามทุกรูปแบบที่สามารถพบได้ในข้อสอบ พร้อมแนะนำวิธีการทำและกระบวนการคิดสำหรับคำถามแต่ละแบบ ซึ่งครอบคลุมข้อสอบทุกพาร์ท ไม่ว่าจะเป็น Listening Reading Writing และ Speaking

.

2. Mock Test สอบเสมือนจริง📝

น้อง ๆ ได้มีโอกาสทำข้อสอบเสมือนจริงจาก Cambridge รวมถึงจับเวลาทำข้อสอบตามจริง เพื่อประเมินความสามารถของตนเองในทุก ๆ ด้าน รวมถึงได้สอบ Speaking กับครูที่เป็น Native Speaker และเชี่ยวชาญข้อสอบ IELTS Speaking

.

3. One-on-One Feedback Session ข้อเสนอแนะรายบุคคล🗣️

หลังจากที่น้อง ๆ ได้ทำ Mock Test ไปแล้ว ทาง IELTS Supervisors ของเราได้ตรวจงาน Writing ของน้องอย่างละเอียด และได้นัดน้องแต่ละคนเพื่อเข้ามารับ Feedback รายบุคคล ด้วยความเชื่อที่ว่านักเรียนแต่ละคนมีจุดแข็ง-จุดอ่อนไม่เหมือนกัน และการให้คำแนะนำรายบุคคลนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวนักเรียน

.

นอกจากนี้ เมื่อจบ IELTS Bootcamp นักเรียนจะได้รับ Test Report (ผลการสอบ) ที่รายงาน Band Score ของน้อง ๆ เสมือนผลสอบจริง เพื่อคาดการณ์คะแนนก่อนไปสอบจริง และเพื่อให้น้อง ๆ ได้ไปวางแผนเตรียมตัวสอบต่อไปในอนาคต

.

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจติวสอบ IELTS หรือข้อสอบอื่น ๆ ให้รอติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางโรงเรียนได้เลยนะคะ

.

#TimeMatters#TheEssence#SchoolforFutureLeader

——————

สอบถามรายละเอียดหลักสูตร หรือนัดเข้ามาเยี่ยมชมสถานศึกษา

The Essence

อาคาร SiamScape ชั้น 15

215 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

Line: @essenceschool https://lin.ee/7mmMJRWW

โทร 063-323-7069 / 063-323-7050

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันจิตเวชศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยลอนดอน แผนกจิตเวชศาสตร์และจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 

ประวัติการทำงาน

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่15 ธันวาคม 2559)
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่19 สิงหาคม 2558 – 15 ธันวาคม2559)
 • ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ
 • คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา (Superboard) 
 • ด้านการแพทย์เป็นคนไทยที่ได้รับเกียรติเป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งสหราชอาณาจักร (Royal College of Psychiatrists)
  ขณะนี้ดำรงตำแหน่งเป็นจิตแพทย์เด็กอาวุโสที่เมือง Colchester
 • อาจารย์กิตติมศักดิ์อาวุโส UCL และ Royal Free Medical School มหาวิทยาลัยลอนดอน
 • อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  (นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม) พ.ศ.2535 
 • รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ด้านการศึกษา

 • ผู้อำนวยการศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ
 • ผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนสัตยาไส โรงเรียนตัวอย่างในการพัฒนาจริยธรรมและศีลธรรม
 • การศึกษาอิทธิผลของโรงเรียนต่อพัฒนาการเด็ก
 • ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น กุญแจในการปฏิรูปการศึกษา
 • ทำงานด้านการศึกษาร่วมกับองค์กรอื่นๆ เช่น สสค.,
  Cambridge English Language Assessmen