063-323-7069

สายด่วน เวลา 8.30 - 17.00 น.

9.00 น. - 16.00 น.

วัน/เวลาทำการตั้งแต่ จันทร์ - เสาร์

ศูนย์การเรียนดิเอสเซนส์ เปิดคลาสทดลองเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

สวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้แอดมินมีเรื่องราวกิจกรรมที่น่าสนใจและพลาดไม่ได้สำหรับนักเรียนที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนของทางศูนย์การเรียนดิเอสเซนส์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมาแบ่งปันให้กับทุกท่านค่ะ ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมทดลองเรียนเพื่อให้น้อง ๆ ที่สนใจเข้าเรียนในศูนย์การเรียนดิเอสเซนส์ ได้รู้จักพี่ Supervisor ที่คัดสรรเนื้อหาและออกแบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นส่งเสริมทักษะความรู้และความสามารถของน้อง ๆ กิจกรรมทดลองเรียนนี้น้อง ๆ จะได้รับทั้งความรู้และความสนุกจากศาสตร์วิชาแขนงต่าง ๆ🙌🏻

.

เปิดวันด้วยกิจกรรมที่ต้องใช้พละกำลังกายและพละกำลังสมองกับวิชา Intensive Physics สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแรงในชีวิตประจำวัน โดยในช่วงเริ่มต้นพี่ supervisor ได้แนะนำให้น้อง ๆ รู้จักกับแรงที่เราพบเจอเป็นประจำ นั่นคือแรงเสียดทานนั่นเอง น้อง ๆ แต่ละคนจะได้ฝึกทักษะในการคำนวณขนาดของแรงเสียดทานที่กระทำกับวัตถุ และทำการทดลองเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อขนาดของแรงเสียดทาน โดยทดลองลากวัตถุบนพื้นผิวที่มีลักษณะแตกต่างกันและบันทึกผลขนาดของแรงที่ใช้ในการดึงวัตถุ เมื่อทำการทดลองเสร็จ พี่ supervisor จะสรุปความรู้ และยกตัวอย่างสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานที่สามมรถพบได้ในชีวิตประจำวัน

.

ต่อด้วยการส่งเสริมทักษะภาษากับกิจกรรมวิชา TCAS English ช่วงแรกจะมีการแนะนำรายวิชาต่าง ๆ ในภาควิชาภาษาอังกฤษของศูนย์การเรียนดิเอสเซนส์ ได้แก่ TCAS English ,

SAT Verbal และ IELTS (all skills) โดยบรรยากาศกิจกรรมจะเป็นการจำลองการเรียนการสอนจริง ซึ่งหัวข้อในวันนี้ คือ Modal Verbs จะมีการเลกเชอร์เนื้อหา จำลองข้อสอบ และในช่วงท้ายจะมีกิจกรรมเล่น Kahoot เพื่อทบทวนความรู้และแจกของรางวัลสุดพิเศษ 💬

.

หลังจากพักทานข้าวก็มาต่อด้วยกิจกรรมของวิชา Intensive Math หรือคณิตศาสตร์เข้มข้นนั่นเอง โดยทางพี่ Supervisor ได้ออกแบบกิจกรรมให้น้อง ๆ ได้ฝึกคิด วิเคราะห์ และคำนวนค่าคาดหมาย เพื่อประกอบการตัดสินใจในเหตุการณ์ต่าง ๆ ผ่านเกมเสี่ยงโชคโดยจำลองสถานการณ์ของงานวัดที่มีการเล่นเกมเสี่ยงโชคต่าง ๆ ได้แก่ เกมหมุนวงล้อ เกมล้วงไข่ เกมโยนเหรียญ และเกม lottery ซึ่งแต่ละเกมน้อง ๆ จะได้คิดคำนวณค่าคาดหมาย เพื่อตรวจเช็กความเสี่ยงและความคุ้มค่าของการเสี่ยงโชค น้อง ๆ คนไหนรักในการเสี่ยงโชคห้ามพลาดเด็ดขาด ในช่วงท้ายกิจกรรมเป็นการสรุปความรู้เรื่องค่าคาดหมาย และเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้ถามคำถามและข้อสงสัยอื่น ๆ 🔢

.

ปิดจบวันด้วยวิชา Computer เป็นกิจกรรมที่ให้น้อง ๆ ได้ฝึกต่อวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน (แบบจำลอง Simulator) ผ่านเว็บไซต์ TinkerCad โดยได้เรียนรู้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 4 อย่าง คือ ไดโอดเปล่งแสง ตัวต้านทานไฟฟ้า บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino Uno R3) และ บอร์ดทดลอง (Breadboard) และได้เรียนรู้ถึงการต่อวงจรให้ใช้งานได้ และได้เรียนรู้การใช้งาน code blocks เพื่อสั่งการให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาของวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นได้ 💡⚡️

.

การทดลองเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนี้ นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้จากศาสตร์วิชาต่าง ๆ สนุกสนานกับกิจกรรมบูรณาการที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน น้อง ๆ ยังจะได้รู้จักเทคนิคการสอบและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าผ่านศาสตร์วิชาต่าง ๆ อีกด้วยค่ะ⭐️

.

.#TimeMatters#TheEssence#SchoolforFutureLeader

——————

สอบถามรายละเอียดหลักสูตร หรือนัดเข้ามาเยี่ยมชมสถานศึกษา

The Essence

อาคาร SiamScape ชั้น 15

215 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

Line: @essenceschool https://lin.ee/7mmMJRWW

โทร 063-323-7069 / 063-323-7050

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันจิตเวชศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยลอนดอน แผนกจิตเวชศาสตร์และจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 

ประวัติการทำงาน

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่15 ธันวาคม 2559)
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่19 สิงหาคม 2558 – 15 ธันวาคม2559)
 • ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ
 • คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา (Superboard) 
 • ด้านการแพทย์เป็นคนไทยที่ได้รับเกียรติเป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งสหราชอาณาจักร (Royal College of Psychiatrists)
  ขณะนี้ดำรงตำแหน่งเป็นจิตแพทย์เด็กอาวุโสที่เมือง Colchester
 • อาจารย์กิตติมศักดิ์อาวุโส UCL และ Royal Free Medical School มหาวิทยาลัยลอนดอน
 • อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  (นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม) พ.ศ.2535 
 • รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ด้านการศึกษา

 • ผู้อำนวยการศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ
 • ผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนสัตยาไส โรงเรียนตัวอย่างในการพัฒนาจริยธรรมและศีลธรรม
 • การศึกษาอิทธิผลของโรงเรียนต่อพัฒนาการเด็ก
 • ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น กุญแจในการปฏิรูปการศึกษา
 • ทำงานด้านการศึกษาร่วมกับองค์กรอื่นๆ เช่น สสค.,
  Cambridge English Language Assessmen