063-323-7069

สายด่วน เวลา 8.30 - 17.00 น.

9.00 น. - 16.00 น.

วัน/เวลาทำการตั้งแต่ จันทร์ - เสาร์

น้อง ๆ The Essence ที่สอบติดมหาวิทยาลัย Admission รอบที่ 3

CONGRATULATIONS 🎉

ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ The Essence ที่สอบติดมหาวิทยาลัย Admission รอบที่ 3

.

– ภิญญาพัชญ์ หูรัตนภิรมย์ ปิ่น

✅แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล

.

ณัฐนัญท์ กัญจนภัครพงศ์ มีอาร์

✅วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ การแพทย์แผนจีน (TCM) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

.

– เตชินท์ ติณพันธุ์ ทีที

✅รอบรับตรงมหาลัย : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (หลักสูตร 6 ปี)

✅รอบ 3 / Admission : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น (สถาบันเอกชน)

.

– อรณัส ขำสกุล เฟย์

✅แพทยศาสตร์ : มหาวิทยาลัย Fudan

✅คณะบริหารธุรกิจ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

.

– ชญาณัฐ พงษ์ศักดิ์ โดนัท

✅ทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

.

– รวิษฎา เลาอโศก แจ๊มป์

✅ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

.

– ณิชากรฐ์ เหนี่ยวพึ่ง ณิชา

✅ทันตแพทยศาสตร์ มหิดล

.

– อนพัช พัฒนาอนุกูล เมเปิ้ล

✅ทันตแพทยศาสตร์ มหิดล

.

– ณชญาดา ตั้งมโนวุฒิกุล เอม

✅ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

.

– พิมพ์พิสุทธิ์ พ่วงพี วาวา

✅วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

.

– สิรภัทร ตุ้มท่าไม้ วิว

✅คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

.

– เนธัญญา มหไชยวณิช เนเน่

✅เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

.

– ณภัทร ธีระวิสุทธิ์กุล ตูน

✅วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) เกษตรศาสตร์

.

– จิรา ท้วมอุปถัมภ์ เจได

✅วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

.

– ปาณิสรา ตันสิงห์ พรีมมี่

✅คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

.

– ณัฏฐ์วารี ลัภยวิจิตร เพ่ย เพ่ย

✅Bachelor of Science in applied chemistry (international program) (BSAC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

.

– ธนัชชา สังขรัตน์ ตังเม

✅คณะพยาบาลศาสตร์ สภากาชาดไทย

.

– ปวริศา งามเจริญ ไอซ์

✅การแพทย์แผนจีน วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

.

– ธีรธร โอฬารรัตนสกุล มิกซ์

✅เทคนิคการแพทย์ มหิดล

.

– ปิ่นมนัส กุลพาณิชย์ ปีกุน

✅คณะวิทยาศาสตร์์ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

.

– กัญจนพร ภูรีโภคิน อิม

✅คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต

.

– สิริมณฑน์ รัตนเพิ่มพูน ตาว

✅สหเวชศาสตร์ แพทย์แผนไทยประยุกต์ บูรพา

.

– ชวัลลักษณ์ บัวพันธ์ แพนเค้ก

✅คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

.

– ปภิณพิทย์ จันทร์เศรษฐี ส้ม

✅วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ (PBIC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

.

– กชกมล ชัยอัครภพ เชอร์รี่

✅ภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

.

– ธัญพิชชา เธียรธัญญกิจ เนเน่

✅พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

.

– พิมพ์ปภาวี สิทธิชัย อิ่มอิ๊ม

✅คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

.

– กชศร ปิยะกิตกำธร พลอย

✅คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

.

– โชติกา โรจนสุนทรา เจน

✅คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

.

The Essence ขอแสดงความยินดีอีกครั้งให้กับน้อง ๆ ทุกคนที่สามารถสอบติดมหาวิทยาลัยที่ต้องการได้ค่ะ เก่งมาก ๆ เลยค่ะ❤️

.

📌 นอกเหนือจากน้อง ๆ ที่สอบติด Admission รอบ 3 แล้ว ผู้ปกครองสามารถแสดงความยินดีกับน้องที่สอบติดรอบ Pre TCAS, Early Admission และรอบ Portfolio กันได้ที่นี่ค่ะ

https://www.facebook.com/TheEssenceSchool/posts/pfbid02a7votJhLF8vWnTsVUaGuhzv8qJYKMD7y3rYtP9J4vJWGm5Rkb39ebVjpoaTcuaDsl

.

.

#TimeMatters#TheEssence#SchoolforFutureLeader

——————

สอบถามรายละเอียดหลักสูตร หรือนัดเข้ามาเยี่ยมชมสถานศึกษา

The Essence

อาคาร SiamScape ชั้น 15

215 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

Line: @essenceschool https://lin.ee/7mmMJRWW

โทร 063-323-7069 / 063-323-7050

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันจิตเวชศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยลอนดอน แผนกจิตเวชศาสตร์และจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 

ประวัติการทำงาน

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่15 ธันวาคม 2559)
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่19 สิงหาคม 2558 – 15 ธันวาคม2559)
 • ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ
 • คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา (Superboard) 
 • ด้านการแพทย์เป็นคนไทยที่ได้รับเกียรติเป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งสหราชอาณาจักร (Royal College of Psychiatrists)
  ขณะนี้ดำรงตำแหน่งเป็นจิตแพทย์เด็กอาวุโสที่เมือง Colchester
 • อาจารย์กิตติมศักดิ์อาวุโส UCL และ Royal Free Medical School มหาวิทยาลัยลอนดอน
 • อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  (นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม) พ.ศ.2535 
 • รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ด้านการศึกษา

 • ผู้อำนวยการศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ
 • ผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนสัตยาไส โรงเรียนตัวอย่างในการพัฒนาจริยธรรมและศีลธรรม
 • การศึกษาอิทธิผลของโรงเรียนต่อพัฒนาการเด็ก
 • ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น กุญแจในการปฏิรูปการศึกษา
 • ทำงานด้านการศึกษาร่วมกับองค์กรอื่นๆ เช่น สสค.,
  Cambridge English Language Assessmen