063-323-7069

สายด่วน เวลา 8.30 - 17.00 น.

9.00 น. - 16.00 น.

วัน/เวลาทำการตั้งแต่ จันทร์ - เสาร์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน The Essence

CONGRATULATIONS

 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน The Essence
.
น้องทีที (ม.5A)
เตชินท์ ติณพันธุ์
.
🥉🏆 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
.
แข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 11 🧮 ✍🏻
Thailand Mathematics Contest
.
เป็นการแข่งขันที่จัดโดยสหภาพ IMC International Mathematics Contest ( IMC Union) เป็นองค์กรที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสถาบันสมาคม และบุคคลต่าง ๆ ที่ทุ่มเทและอุทิศตนเพื่อทำให้วิชาคณิตศาสตร์เป็นที่นิยมของคนรุ่นใหม่ทั่วโลกตามหลักการที่ว่าวิชาและศาสตร์ต่างๆ ไม่มีขอบเขตหรือไร้พรหมแดน (The science has no border) ด้วยการจัดตั้งเวทีระดับนานาชาติเพื่อกระตุ้นเยาวชนให้เกิดความสนใจที่จะศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ พร้อมทั้ง ให้สามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความรู้ซึ่งกันและกันอันจะก่อให้เกิดมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นค่ะ
.
——————
สอบถามรายละเอียดหลักสูตร หรือนัดเข้ามาเยี่ยมชมสถานศึกษา
The Essence
อาคาร SiamScape ชั้น 15
215 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
Line: @essenceschool https://lin.ee/7mmMJRWW
โทร 063-323-7069 / 063-323-7050

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันจิตเวชศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยลอนดอน แผนกจิตเวชศาสตร์และจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 

ประวัติการทำงาน

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่15 ธันวาคม 2559)
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่19 สิงหาคม 2558 – 15 ธันวาคม2559)
 • ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ
 • คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา (Superboard) 
 • ด้านการแพทย์เป็นคนไทยที่ได้รับเกียรติเป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งสหราชอาณาจักร (Royal College of Psychiatrists)
  ขณะนี้ดำรงตำแหน่งเป็นจิตแพทย์เด็กอาวุโสที่เมือง Colchester
 • อาจารย์กิตติมศักดิ์อาวุโส UCL และ Royal Free Medical School มหาวิทยาลัยลอนดอน
 • อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  (นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม) พ.ศ.2535 
 • รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ด้านการศึกษา

 • ผู้อำนวยการศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ
 • ผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนสัตยาไส โรงเรียนตัวอย่างในการพัฒนาจริยธรรมและศีลธรรม
 • การศึกษาอิทธิผลของโรงเรียนต่อพัฒนาการเด็ก
 • ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น กุญแจในการปฏิรูปการศึกษา
 • ทำงานด้านการศึกษาร่วมกับองค์กรอื่นๆ เช่น สสค.,
  Cambridge English Language Assessmen