063-323-7069

สายด่วน เวลา 8.30 - 17.00 น.

9.00 น. - 16.00 น.

วัน/เวลาทำการตั้งแต่ จันทร์ - เสาร์

TIME MATTERS​

ให้ความสำคัญกับ เวลา เรียนเฉพาะวิชาที่จำเป็น
02-drTeerakiat-03_11zon

แก่นแท้ของการศึกษาคือการได้โฟกัส เรียนสิ่งที่จำเป็น
เพื่อบรรลุเป้าหมาย ที่ใฝ่ฝันโดยที่ไม่สูญเสียคุณค่าที่ดี ของความเป็นมนุษย์

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

ครูใหญ่ดิเอสเซนส์

เรียนให้ลึกถึงแก่นของการศึกษา
ที่ The Essence school

Personalised Education

เลือกออกแบบอนาคต วางแผนการเรียน ที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนแบบรายบุคคล

LEARN

เรียนกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและครูอาจารย์ชื่อดังที่เก่งระดับประเทศ

CARE

ดูแลให้คำปรึกษา ด้านการเรียน และการใช้ชีวิตให้สมดุลแบบรายบุคคล โดย Supervisor และ Care Team

WISDOM Workshop

ค้นหาอนาคต พัฒนาทักษะตนเอง ลงมือร่วมสร้างสรรค์จริง กับผู้มีประสบการณ์

ESSENCE TODAY

ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของเรา

กิจกรรมพาน้อง ๆ ชั้นมัธยมปลายสาย Applied Sciences เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงาน TOYOTA

สวัสดีวันเปิดเรียน! ยินดีต้อนรับน้อง The Essence ทุกคน

กิจกรรม Orientation สำหรับน้อง ๆ ม. 4-6

TIME MATTERS
แก่นแท้ของการศึกษา คือการใช้เวลาอย่างรู้คุณค่า

Time
มีเวลา

รู้จักการใช้เวลาอย่างมีคุณค่า ไม่เสียเวลาเปล่าประโยชน์

Timeliness
เหมาะสมกับเวลา

รู้จักการใช้เวลาอย่างมีคุณค่า ไม่เสียเวลาเปล่าประโยชน์

Timing
เลือกเวลา

จัดสรรเวลา ให้ความสำคัญ กับงานหรือกิจกรรม

Timeless
ตลอดเวลา

ฝึกฝนการใช้เวลา ให้เกิดอุปนิสัยติดตัวตลอดไป
Our students
0 +
Master & Supervisor
0 +
Care Supervisor
0 +

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันจิตเวชศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยลอนดอน แผนกจิตเวชศาสตร์และจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 

ประวัติการทำงาน

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่15 ธันวาคม 2559)
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่19 สิงหาคม 2558 – 15 ธันวาคม2559)
 • ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ
 • คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา (Superboard) 
 • ด้านการแพทย์เป็นคนไทยที่ได้รับเกียรติเป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งสหราชอาณาจักร (Royal College of Psychiatrists)
  ขณะนี้ดำรงตำแหน่งเป็นจิตแพทย์เด็กอาวุโสที่เมือง Colchester
 • อาจารย์กิตติมศักดิ์อาวุโส UCL และ Royal Free Medical School มหาวิทยาลัยลอนดอน
 • อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  (นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม) พ.ศ.2535 
 • รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ด้านการศึกษา

 • ผู้อำนวยการศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ
 • ผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนสัตยาไส โรงเรียนตัวอย่างในการพัฒนาจริยธรรมและศีลธรรม
 • การศึกษาอิทธิผลของโรงเรียนต่อพัฒนาการเด็ก
 • ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น กุญแจในการปฏิรูปการศึกษา
 • ทำงานด้านการศึกษาร่วมกับองค์กรอื่นๆ เช่น สสค.,
  Cambridge English Language Assessmen